Dane techniczne

Wzory

Prędkość skrawania (vc)

v c = D c × π × n 1000 [ m / m i n ] v_c=\frac{D_c\times\pi\times n}{1000} [m/min]

Obroty wrzeciona (n)

n = v c × 1000 π × D c [ o b r . / m i n ] n=\frac{v_c\times1000}{\pi\times D_c} [obr./min]

Posuw na obrót (fn)

f n = v f n [ m m / o b r . ] f_n=\frac{v_f}{n} [mm/obr.]
f n = f z × z   [ m m / o b r . ] f_n=f_z\times z [mm/obr.]

Prędkość posuwu (vf)

v f = f n × n   [ m m / m i n ] v_f=f_n\times n [mm/min]

Posuw na ostrze (fz)

f z = v f n × z [ m m ] f_z=\frac{v_f}{n\times z_c} [mm]

Wydajność obróbki (Q)

Q = a p × a e × v f 1000 [ c m 3 / m i n ] Q=\frac{a_p\times a_e \times v_f}{1000} [cm^3/min]
Parametr Znaczenie Jednostka
ae Szerokość skrawania mm
ap Głębokość skrawania mm
Dc Średnica mm
fn Posuw na obrót mm/obr.
fz Posuw na ostrze mm
n Ilość obrotów obr./min
Q Wydajność obróbki cm³/min
vc Prędkość skrawania m/min
vf Prędkość posuwu mm/min
z Ilość ostrzy