Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Technar Mikołów Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ulicy Gliwickiej 147, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660942, NIP: 6351841194, REGON: 366478554, reprezentowana przez: Zbigniewa Całkę – Członka Zarządu, zwanego dalej Administratorem Danych Osobowych, w celu realizacji zamówień oraz marketingowym. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.

Odbiorcami danych mogą by podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, księgową lub prawną administratora danych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.