Informacja o dofinansowaniu z UE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że firma Technar Mikołów sp. z o.o., Sp. k. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej pt. „Wdrożenie innowacyjnego systemu ICT optymalizującego procesy biznesowe” (Numer wniosku WND-RPSL.03.03.00-24-04FE/18-001).

Celem przedmiotowego projektu jest wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez automatyzację procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie, dzięki wykorzystaniu TIK.

Efektem realizacji projektu będzie automatyzacja, standaryzacja i optymalizacja procesów, co przełoży się na wzrost przychodów ze sprzedaży oraz spadek kosztów.

Wartość projektu ogółem: 299 710,62 zł
Kwota dofinansowania: 115 859,25 zł

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego systemu ICT optymalizującego procesy biznesowe” nr WND-RPSL.03.03.00-24-04FE/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na Komputer stacjonarny wraz z monitorem – 6 szt.

Oferty należy składać do dnia: 20.09.2019 r., do godziny: 23:59:59.

Zapytanie_ofertowe_komputer_stacjonarny_wraz_z_monitorem_6szt.docx